Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2018 roku

01.04.2019
Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku stanowił 0,4% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 48,9% PKB.
Czytaj dalej

Publikacja Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku

29.03.2019
Analiza zjawiska pracy nierejestrowanej zarówno ze strony osób deklarujących pracę w szarej strefie, jak i pracodawców oraz gospodarstw domowych, korzystających z pracy nierejestrowanej. Pracujący w szarej strefie w powiązaniu z cechami demograficzno-społecznymi (płeć, wiek, wykształcenie), rodzajem wykonywanej pracy, długością trwania pracy, przyczynami jej podejmowania.
Czytaj dalej

Publikacja Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 roku

29.03.2019
Wyniki badań z zakresu użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów prezentowane na tle 2017 r. i lat poprzednich.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w 2017 r.

29.03.2019
Charakterystyka podażowej i popytowej strony rynku pracy oraz wynagrodzeń. Ludność w wieku 15 lat i więcej wg statusu na rynku pracy, tj. pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo. Wolne i obsadzone miejsca pracy oraz wynagrodzenia. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2017 roku

29.03.2019
Na koniec 2017 roku 1 838 podmiotów z siedzibą w Polsce (wzrost w stosunku do 2016 roku o 7,1%) wykazało zaangażowanie w 3 941 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub innej formie (wzrost o 1,1% w porównaniu z 2016 rokiem). Najwięcej jednostek zagranicznych miało swoje siedziby w Niemczech, Czechach, na Ukrainie oraz w Rosji.
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny. Działalność służb ratowniczych

29.03.2019
Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny badania „Działalność służb ratowniczych”, w całości opartego na administracyjnych źródłach danych, pochodzących z zasobów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w 2018 r.

29.03.2019
W 2018 r. w Polsce działało 640 uniwersytetów trzeciego wieku, tj. podmiotów, których głównym celem jest działalność edukacyjna, integracja oraz aktywizacja osób starszych w celu poprawy jakości życia oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym. Uniwersytety trzeciego wieku (UTW) działały na terenie wszystkich województw, z tego najwięcej 80 jednostek, położonych było na terenie województwa mazowieckiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2018 roku

29.03.2019
W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu ub. r., jak i bieżąca (grudzień 2018 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2019 r. Należy jednak podkreślić, że nastroje rolników były mniej negatywne w porównaniu do poprzedniej edycji badania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 roku

29.03.2019
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3% (wskaźnik cen 100,3), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7).
Czytaj dalej
1    289  290  291  292  293  294  295  296  297    639
Do góry

Newsletter