Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r.

14.10.2022
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r. wyniósł 136,7 (wzrost cen o 36,7 %).
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2022

11.10.2022
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2022

11.10.2022
Według stanu na koniec września 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 957,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Publiczne konsultacje w sprawie zmiany europejskich ram prawnych dotyczących statystyki

10.10.2022
Komisja Europejska (Eurostat) rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie zmian ram prawnych, w których tworzona, przetwarzana oraz udostępniana jest statystyka publiczna.
Czytaj dalej

Atlas Środowiska nagrodzony w konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2021”

10.10.2022
„Atlas Środowiska” zajął drugie miejsce w XX edycji konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2021”, w kategorii „Inne mapy i atlasy (drukowane)”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 29 września br. podczas trwania XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej.
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-06 2022 r.

10.10.2022
Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 2010–2020

07.10.2022
Główny Urząd Statystyczny publikował 5 października 2022 r. zrewidowane dane roczne dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) w latach 2010–2020, informacje na temat najważniejszych zmian oraz ich wpływ na dynamikę i poziom nominalny PKB.
Czytaj dalej

Publikacja Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2020-2021

06.10.2022
Informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze, przewozach ładunków i pasażerów, relacjach ekonomicznych i nakładach inwestycyjnych w polskich przedsiębiorstwach żeglugi śródlądowej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa

05.10.2022
Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zaangażowanie podmiotów gospodarki społecznej w pomoc w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (24.02-31.03.2022 r.)

05.10.2022
W okresie 24 lutego do 31 marca 2022 r. w pomoc w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy zaangażowało się 28,8 tys. (29,6%) podmiotów gospodarki społecznej (ekonomii społecznej). Przekazały one potrzebującym wsparcie rzeczowe o szacunkowej wartości 511 mln zł oraz finansowe w wysokości 140 mln zł.
Czytaj dalej
1    141  142  143  144  145  146  147  148  149    770
Do góry

Newsletter