Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2012-2016

28.06.2018
W publikacji ze zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, wyodrębniono podmioty o różnym potencjale rozwojowym, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2017 roku

28.06.2018
W 2017 r. badaniem zostało objętych 257 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych1. Przedsiębiorstwa te udzieliły 5 884 tys. kredytów i pożyczek, o 10,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 14,9% i wyniosła 45 943 mln zł.
Czytaj dalej

Publikacja Atlas statystyczny województwa małopolskiego

27.06.2018
Ujęte w publikacji aspekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe stanowią istotny element polityki spójności. Publikacja zawiera wykresy i mapy statystyczne prezentujące stan oraz zmiany w różnych obszarach takich jak: kapitał ludzki, jakość życia, gospodarka i środowisko, w układzie powiatów lub gmin oraz wybrane dane pokazujące województwo małopolskie na tle innych regionów (NUTS 2) Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2018 roku

27.06.2018
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I kwartale 2018 r. były lepsze o 19,4 mln zł niż rok wcześniej. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) przy pogorszeniu wyników zakładów ubezpieczeń na życie (dział I).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2018 roku

25.06.2018
W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku, w porównaniu do I kwartału 2017 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 7,0% oraz liczby udzielonych noclegów – o 8,2%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 12,4% oraz liczby pokoi przez nich wynajętych o 10,3%.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 5/2018

25.06.2018
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - czerwiec 2018

25.06.2018
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu maja 2018 r.

25.06.2018
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu maja 2018 r.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2018 roku

25.06.2018
Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2018 r.

25.06.2018
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej
1    37  38  39  40  41  42  43  44  45    331
Do góry

Newsletter