Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Grudzień 2015 r.

28.01.2016
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia

27.01.2016
Przez lata najbardziej popularną i typową formą nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem była umowa o pracę.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Małżeństwa i dzietność w Polsce

27.01.2016
Opracowanie zostało przygotowane w ramach - zrealizowanego w listopadzie 2015 r. - projektu EUROSTATu dotyczącego dzietności, zawierania i rozpadu małżeństw oraz stanu cywilnego ludności w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Celem projektu było przybliżenie danych o poszczególnych krajach UE oraz przedstawienie ich na tle występowania tych zjawisk w całej Wspólnocie. Bieżące opracowanie zostało uzupełnione informacjami dla całej UE oraz poszerzone o uwagi metodologiczne i definicje.
Czytaj dalej

Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2015 r.

26.01.2016
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2015 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie świń według stanu w grudniu 2015 roku

26.01.2016
Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2015 r. liczyło 10590,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 6,0%. Zmniejszyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najwięcej trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 14,8%, prosiąt o 9,1%, warchlaków o 5,7% i trzody chlewnej na rzeź (tuczników) o wadze 50 kg i więcej o 2,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie bydła i owiec według stanu w grudniu 2015 roku

26.01.2016
W grudniu 2015 r. pogłowie bydła liczyło 5762,4 tys. sztuk, wskazując wzrost w skali roku o 1,8%. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt o 11,5% i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 6,0%).
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2015 r.

26.01.2016
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto w 2015 r. - Szacunek wstępny

26.01.2016
Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2015 r. był realnie wyższy o 3,6% w porównaniu z 2014 r., wobec 3,3% w 2014 (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 r.

26.01.2016
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.

26.01.2016
W końcu grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1563,3 tys. osób (w tym 816,1 tys. kobiet) i była wyższa w porównaniu z ub. miesiącem, ale niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2015 r. stanowili 9,8% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w listopadzie 2015 r. – 9,6%; w grudniu 2014 r. – 11,4%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 51,2 tys. osób (przed miesiącem 73,5 tys.; przed rokiem 39,7 tys.).
Czytaj dalej
1    201  202  203  204  205  206  207  208  209    332
Do góry

Newsletter