Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2014 r.

19.08.2014
Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę ...
Czytaj dalej

Publikacja Ruch graniczny oraz przepływy towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.

19.08.2014
Obroty towarów i usług w ruchu granicznym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski, z uwzględnieniem struktury wydatków, odległości od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, celu pobytu za granicą. Informacja o osobach przekraczających granicę w ramach małego ruchu granicznego.
Czytaj dalej

Publikacja Transport - wyniki działalności w 2013 r.

18.08.2014
Informacje dotyczące rodzajów transportu, sieci komunikacyjnej (wg województw), taborze transportowym (wg rodzajów taboru) oraz pojazdach samochodowych zarejestrowanych (wg rodzajów pojazdów i województw)...
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2013 r.

14.08.2014
Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2013 r. wyniosła ok. 10,9 mld zł i była wyższa o 7,1% niż przed rokiem. Odnotowano także wzrost nakładów na środki trwałe na gospodarkę wodną, które osiągnęły poziom ok. 3,1 mld zł i były wyższe o 9,7% w stosunku do roku poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2014 r.

14.08.2014
W II kwartale 2014 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,2%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r.

13.08.2014
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r. w stosunku do czerwca 2014 r. wyniósł 99,8 (ceny obniżyły się o 0,2%).
Czytaj dalej

Publikacja Jakość życia w Polsce. Edycja 2014

13.08.2014
Problematyka szeroko rozumianej jakości życia stanowi przedmiot zainteresowania nie tylko środowiska naukowego, ale także polityków społecznych, władz państwowych oraz opinii publicznej. GUS od lat publikuje, w różnej formie, bogaty zakres informacji pozwalających na wnikliwe oceny poszczególnych aspektów jakości życia. Tym razem proponujemy Państwu opracowanie, w którym prezentujemy zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę ważnych obszarów jakości życia. Wskaźniki te dotyczą zarówno obiektywnych warunków życia jak również odczuwanej przez poszczególne osoby subiektywnej jakości życia. W opracowaniu prezentowane są najbardziej aktualne dane odnoszące się głównie do roku 2013.
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2014 r.

12.08.2014
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg form prawnych, rodzaju kapitału, liczby pracujących.
Czytaj dalej

Publikacja Regiony Polski 2014

12.08.2014
Folder zawierający charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne są przedstawiane w ujęciu dynamicznym.
Czytaj dalej
1    87  88  89  90  91  92  93  94  95    123
Do góry

Newsletter