Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

31.08.2023
Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Czytaj dalej

Tablica Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2023 roku

31.08.2023
Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej

Tablica Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w marcu 2023 r. - Tablice

31.08.2023
Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w 2022 r.

31.08.2023
Opracowanie jest wynikiem analizy źródeł administracyjnych, w tym rejestrów, w odniesieniu do czterech zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych1. Przedstawione w nim zostały wynikowe dane statystyczne dla zasobów kadry medycznej oraz informacja metodologiczna opisująca założenia metody opartej tylko na pozyskanych przez statystykę publiczną kilku źródłach administracyjnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w marcu 2023 r.

31.08.2023
Na ostatni dzień marca 2023 r. w gospodarce narodowej było 15218,4 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,5 lat, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku

31.08.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,1% (wskaźnik cen 110,1), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2022 roku

31.08.2023
Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2022 r. wyniosła ok. 13,9 mld zł (przy 12,4 mld zł w 2021 r.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 4,0 mld zł (3,3 mld zł w 2021 r.). W roku 2022 nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,45% i 0,13% PKB (odpowiednio 0,47% i 0,12% w 2021 r.).
Czytaj dalej

Publikacja Prognoza ludności na lata 2023-2060

31.08.2023
Niniejsza publikacja przedstawia założenia i analizę dotyczące przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych: płodności, umieralności i migracji na pobyt stały oraz wyniki prognozy ludności do 2060 r. - sporządzonej na podstawie przyjętych wariantów założeń.
Czytaj dalej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    15
Do góry

Newsletter