Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022

13.07.2022
Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia ludności i stan gospodarki kraju. Uzupełnieniem obrazu sytuacji w kraju są wybrane informacje z zakresu porównań międzynarodowych. Opracowanie zawiera bogaty zestaw elementów graficznych prezentujących dane, a także noty objaśniające podstawowe kategorie statystyczne oraz najważniejsze zmiany prawno-organizacyjne w poszczególnych obszarach.
Czytaj dalej

Dzień otwarty w Głównym Urzędzie Statystycznym (13 lipca 2022 r.)

12.07.2022
Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym GUS pn. ,,Wakacyjne spotkanie ze statystyką” 13 lipca br. o godzinie 9.00.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkcja wyrobów przemysłowych w 2021 roku

12.07.2022
Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów w 2021 r. wzrosła w stosunku do roku 2020 o 23,0% i wyniosła 1 435 610,3 mln zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2021 roku

12.07.2022
W 2021 r. badaniem zostało objętych 215 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych.
Czytaj dalej

Tablica Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2022

11.07.2022
Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), dla których informacje zgłoszone do rejestru REGON wskazują na prowadzenie działalności.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2022

11.07.2022
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2022

11.07.2022
Według stanu na koniec czerwca 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 904,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 1-20.07.2022

07.07.2022
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 20 lipca 2022 roku, na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi w wylosowanych mieszkaniach badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.
Czytaj dalej

65-lecie Badania budżetu gospodarstw domowych

06.07.2022
W tym roku przypada 65-lecie Badania budżetu gospodarstw domowych. Badanie to stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2022 roku

06.07.2022
W związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1874 oraz z 2022 r. poz. 311) ogłasza się, że rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS0527 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 7,314%.
Czytaj dalej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    15
Do góry

Newsletter