Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2024 roku

20.06.2024
Według wstępnych danych w maju 2024 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły – o 6,6%, a w porównaniu z kwietniem 2024 r. – o 0,4%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku

20.06.2024
W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,7% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z kwietniem br. spadła o 4,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku

20.06.2024
Według wstępnych danych w maju 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w porównaniu do kwietnia 2024 r. – o 0,3%, jak i do analogicznego miesiąca poprzedniego roku – o 7,0%.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu - 1 kwartał 2024 roku

20.06.2024
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku. Ponadto prezentowane są wskaźniki finansowe, wskaźniki cen oraz dane o przedsiębiorstwach przemysłowych wg przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku

20.06.2024
W maju 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z majem 2023 r. było niższe o 0,5% i wyniosło 6487,7 tys. etatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Biblioteki publiczne w 2023 roku

19.06.2024
Na koniec 2023 r. działalność prowadziło 7 570 bibliotek publicznych, przy których funkcjonowało 871 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 751 punktów bibliotecznych. Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem liczącym 124,3 mln woluminów. Odnotowano 5,3 mln czytelników.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2023 roku

19.06.2024
W końcu 2023 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 23,5 tys. przychodni oraz 3,2 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W ciągu roku udzielono 312,3 mln porad lekarskich i 34,9 mln porad stomatologicznych. Prawie 9,5% porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej zrealizowano w formie teleporad.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - czerwiec 2024 roku

19.06.2024
W czerwcu 2024 r. odnotowano poprawę obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnym pogorszeniu przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 12,0 i był o 1,8 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Świadczenia ochrony socjalnej w 2021 r.

17.06.2024
Zgodnie z danymi Europejskiego Systemu Zintegrowanych Statystyk Ochrony Socjalnej (ESSPROS) w 2021 r. w Polsce wydatki na świadczenia ochrony socjalnej wyniosły 591,9 mld zł, co stanowiło 98,4% ogólnej kwoty wydatków na ochronę socjalną.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022

17.06.2024
W Polsce efektywność energetyczna w 2022 r. wzrosła o 0,9% w porównaniu z 2021 r. W latach 2012–2022 roczne skumulowane tempo wzrostu efektywności energetycznej wyniosło 0,9%. Energochłonność pierwotna PKB obniżała się w tym okresie średnio o 2,6% rocznie, a energochłonność finalna PKB o 2,4%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w przemyśle (o 1,9%).
Czytaj dalej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    19
Do góry

Newsletter