Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Zeszyt metodologiczny - Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług

21.04.2023
W niniejszym Zeszycie metodologicznym zaprezentowane zostały zasady metodologiczno-organizacyjne dotyczące badania 1.67.06 Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług. Dane wynikowe badania dostarczają informacji o działalności ekonomicznej wszystkich podmiotów gospodarki narodowej oraz współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału produktu krajowego brutto.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2023 r.)

21.04.2023
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych w marcu 2023 roku

21.04.2023
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w marcu 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,0%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubie-głego roku wzrosły (o 10,5%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2023 roku

21.04.2023
W kwietniu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie wyższym wobec prezentowanego w marcu br. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, po-za handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów składowe „diagnostyczne” kształtują się na zbliżonym do prezento-wanego w marcu poziomie, natomiast składowe „prognostyczne” poprawiają się we wszystkich obszarach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 roku

21.04.2023
W marcu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 0,5% i wyniosło 6516,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 12,6% i wyniosło 7508,34 zł (brutto). Względem lutego 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,3%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku (za lata 2019-2022)

21.04.2023
Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku ukształtował się na poziomie 115 137 mln zł, co stanowi 3,7% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 512 227 mln zł, tj. 49,1% PKB.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Indeks kosztów zatrudnienia w kwartałach 2022 r.

20.04.2023
W czwartym kwartale 2022 r. indeks kosztów zatrudnienia wzrósł o 0,2% w stosunku do trzeciego kwartału tego samego roku, zaś w porównaniu do czwartego kwartału 2021 r. wskaźnik ten wzrósł o 11,6%.
Czytaj dalej
1    80  81  82  83  84  85  86  87  88    88
Do góry

Newsletter