Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 2/2023

06.03.2023
28 lutego 2023 r. ukazał się nr 2/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/2.
Czytaj dalej

Tablica Główne kierunki emigracji i imigracji na pobyt stały w latach 1966-2021

02.03.2023
Zestawienie prezentuje dane historyczne o głównych kierunkach emigracji z Polski oraz imigracji do Polski na pobyt stały w latach 1966-2021. Dane te obrazują tzw. strumienie migracyjne w poszczególnych latach, odnosząc się jedynie do udokumentowanych faktów emigracji (wymeldowanie się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę) oraz imigracji (zameldowania się na pobyt stały w Polsce w związku z przybyciem z zagranicy).
Czytaj dalej

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP

28.02.2023
Na podstawie Zarządzenia nr 18 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz 19 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego, Prezes Rady Ministrów od dnia 1 marca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 23:59 wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Drugi stopień alarmowy (BRAVO) Trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP)
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rewitalizacja w gminach w 2021 r.

28.02.2023
Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, realizowanym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowanym terytorialnie, prowadzonym przez interesariuszy rewitalizacji. Realizacja tych działań może odbywać się na podstawie jednego z dwóch programów rewitalizacji - przyjętego na podstawie ustawy o rewitalizacji - GPR (tzw. Gminnego Programu Rewitalizacji) lub przyjętego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym – PR (tzw. Programu Rewitalizacji). Działania rewitalizacyjne mogą być ponadto pro-wadzone na podstawie innego dokumentu strategicznego (np. strategii rozwoju gminy) - IDS.
Czytaj dalej

Publikacja Transport drogowy w Polsce w latach 2020 i 2021

28.02.2023
Podstawowe informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą: zatrudnienie, wynagrodzenia, finanse przedsiębiorstw, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, tabor transportowy, przewozy ładunków (wg form organizacyjnych transportu, kierunków transportu, typu ładunków, grup ładunków, stref odległości) i pasażerów, wojewódzkie bilanse przewozów oraz informacje o sieci drogowej, pojazdach samochodowych zarejestrowanych, wypadkach drogowych. Wybrane informacje o transporcie drogowym w krajach UE.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Mieszkaniowy zasób gmin w 2022 r. – wyniki wstępne

28.02.2023
Według wstępnych danych na koniec 2022 r. liczba obowiązujących umów na najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy spadła o 2,7% w porównaniu do 2021 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2021 rok

28.02.2023
W 2021 r. w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych w 27 krajach Unii Europejskiej przebywało 590,9 mln osób, które skorzystały z 1,8 mld noclegów. W porównaniu z 2020 r. wzrosła zarówno liczba turystów, jak i liczba udzielonych im noclegów – odpowiednio o 26,8% i 28,7%.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022

28.02.2023
Bogaty zestaw statystyk dotyczący przedsiębiorstw przemysłowych: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, gospodarka paliwowo-energetyczna i materiałowa w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska. Przekroje: województwa, sektory własności, sekcje i działy PKD 2007, podstawowe dane o przemyśle wg grup i niektórych klas PKD 2007; ilość produkcji wyrobów wg PKWiU 2015; wartość produkcji sprzedanej wyrobów wg działów i grup PKWiU 2015; eksport i import wg sekcji i działów PKD 2007, eksport i import wyrobów przemysłowych wg działów PKWiU 2015.
Czytaj dalej
1    18  19  20  21  22  23  24  25  26    82
Do góry

Newsletter