Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.

29
gru

Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2017 r.

29
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2016)

29
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r.

29
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r.

29
gru

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r.

29
gru

Handel zagraniczny. I-IX 2017 r.

29
gru

Poland Quarterly Statistics No. 3/2017

29
gru

Polski rynek ubezpieczeniowy 2016

29
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017

29
gru

Rocznik Statystyczny Pracy 2017

29
gru

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017

29
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017

29
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2017

29
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2017

29
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2016 roku

29
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2016

29
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2017 r.

29
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.

29
gru

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r.

29
gru

Wskaźniki jakości pracy 2017

Publikacje urzędów statystycznych

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Przemysł i działalność innowacyjna w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Województwo pomorskie 2017 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Województwo Śląskie 2017 – Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Nakłady na środki trwałe w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
gru

Rocznik Statystyczny Krakowa 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
gru

Województwo Małopolskie 2017 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Lublin w latach 2010-2016

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Potencjał rozwojowy lubelskiego obszaru metropolitalnego w latach 2006-2016

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2017

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Województwo Lubelskie 2017. Podregiony, powiaty, gminy.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej a spójność społeczna, ekonomiczna i terytorialna powiatów województwa lubelskiego

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2017 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim (III kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Rocznik Statystyczny Poznania 2017

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2017

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
gru

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Województwo Lubuskie 2017 – podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
gru

Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie dolnośląskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
gru

Wyniki badań osadów dennych rzek i jezior w latach 2015-2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

29
gru

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - listopad 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

29
gru

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
gru

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2016 roku. Zestawienia statystyczne

Ministerstwo Zdrowia

29
gru

Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku

Ministerstwo Zdrowia

29
gru

Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

29
gru

Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

29
gru

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter