11-13 września 2019 r. w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pn. Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies organizowana przez Regional Studies Association (RSA) oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w partnerstwie z Urzędem Statystycznym w Lublinie, Narodowym Bankiem Polskim, Urzędem Miasta Lublin, Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i lokalnych – EUROREG.

Głównym celem konferencji jest debata nad wyzwaniami stojącymi przed polityką europejską, krajową oraz regionalną w kontekście polaryzacji rozwoju społeczno-gospodarczego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Organizowane przedsięwzięcie ma również na celu integrację przedstawicieli środowiska naukowego, decydentów politycznych, planistów i praktyków w zakresie badań regionalnych, rozwoju regionalnego oraz polityki regionalnej.

12 września gospodarzem sesji plenarnej pt. „New Statistics – New Opening” będzie Główny Urząd Statystyczny. W ramach sesji referat wygłosi m.in. Prezes GUS.

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji dostępne są na stronie internetowej konferencji: https://www.regionalstudies.org/events/cee2019/