Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Konferencja promująca Projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.09.2022

Nowy Portal Geostatystyczny powstał w ramach projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS)”, Portal prezentuje posiadane przez statystykę publiczną dane oraz wyniki analiz geostatystycznych, kluczowe dla funkcjonowania państwa, samorządów i społeczności lokalnych. Dane te mogą być prezentowane w dogodnej formie graficznej (głównie mapowej) przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych. Dodatkowo utworzono rozwiązania wspomagające prezentację i analizę własnych danych przestrzennych użytkowników portalu.

Celem głównym Projektu PDS jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej, które to informacje i analizy, poprzez swą referencyjność, są istotnym składnikiem systemu informacyjnego państwa.
 

Tytuł: Konferencja promująca Projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)
 

Rodzaj konferencji: hybrydowa


Miejsce konferencji: ADN Centrum Konferencyjne, Browary Warszawskie, Budynek GH; wejście B, ul. Grzybowska 56


Data konferencji: 05.10.2022 r.


Agenda

9:00-10:00

Rejestracja uczestników konferencji

10:00-10:15

Uroczyste otwarcie konferencji

dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

10:15-10:35

Międzynarodowe trendy w informacji geoprzestrzennej

dr inż. Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, Główny Urząd Statystyczny

10:35-10:55

Rozbudowa Portalu Geostatystycznego w projekcie „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS)”
Agnieszka Nowakowska, Kierownik Projektu, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, Główny Urząd Statystyczny

10:55-11:40

Prezentacja modułów Portalu Geostatystycznego:

  • Portal mapowy – dane GUS (metody prezentacji danych z BDL),
  • Studio map (tworzenie własnej mapy),
  • Menedżer zasobów (zapisywanie i współdzielenie zasobów),
  • Geokodowanie / Edytor wydruków

Anna Sławińska, Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, Główny Urząd Statystyczny

11:40-12:00

Analiza danych z rynku nieruchomości za pomocą panelu analitycznego

Agnieszka Giemza, Urząd Statystyczny w Rzeszowie

12:00-12:30

Przerwa

12:30-12:45

Zapytaj sąsiadów, czyli wszystko o autokorelacji w Portalu Geostatystycznym

Sebastian Wójcik, Urząd Statystyczny w Rzeszowie

12:45-13:00

W poszukiwaniu lidera, czyli własny ranking w Portalu Geostatystycznym

Anna Ślachciak/Filip Vaion, Departament Badań Przestrzennych i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny

13:00-13:30

Prezentacja wyników innych projektów w Portalu Geostatystycznym na przykładzie danych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i projektu SATMIROL
Artur Łączyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny

13:30-13:50

Rola Przestrzennej Bazy Adresowej w projekcie PDS

Mirosław Migacz, Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, Główny Urząd Statystyczny

13:50-14:00

Zakończenie konferencji

Agnieszka Nowakowska, Kierownik Projektu, Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, Główny Urząd Statystyczny

14:00-15:00

Networking.


Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne tylko w przypadku zainteresowania osobistym udziałem w konferencji

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Konferencja podsumowująca projekt ma charakter hybrydowy. Transmisja konferencji dostępna będzie na kanale GUS na YouTube.

Link do transmisji: https://youtu.be/jRYtWABdXek

Odwiedź również Portal Geostatystyczny. Wejdź tutaj: geo.stat.gov.pl


Nowy Portal Geostatystyczny powstał w ramach projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS)”, został zrealizowany zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) a Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) z dnia 27 kwietnia 2018 r. w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.


Do góry

Newsletter