Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Konferencja naukowa pt. "Demograficzne zróżnicowanie przestrzenne Polski. Konsekwencje społeczne i ekonomiczne"

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.10.2023

15 listopada 2023 r. w  Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez Rządową Radę Ludnościową, Główny Urząd Statystyczny,  Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji pod honorowym patronatem JM Rektora UW prof. dra hab. Alojzego Z. Nowaka.

Głównym celem konferencji było ukazanie demograficznych, społecznych i ekonomicznych aspektów przestrzennego zróżnicowania Polski oraz ich znaczenia dla rozwoju kraju. Badacze i eksperci przedstawili problemy, konsekwencje i wyzwania dla polityki państwa i samorządów  przyjmując, że sytuacja demograficzna jest ważnym czynnikiem zróżnicowania przestrzennego kraju, decydującym o rozwoju społecznym i gospodarczym na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.


Tytuł: "Demograficzne zróżnicowanie przestrzenne Polski. Konsekwencje  społeczne i ekonomiczne"
Rodzaj konferencji: hybrydowa

Miejsce konferencji: Aula Starego BUW, ul.  Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Data i godz. konferencji: 15.11.2023 r. godz. 10:00

Relacja z konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=Hdvz4Aj8KDs


Program konferencji

 

10:00–10.15
Wystąpienia powitalne

JM Rektor UW – prof. dr hab. Alojzy Nowak
Prezes GUS – dr Dominik Rozkrut
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk i Społecznych i Resocjalizacji UW – dr hab. Aneta Gawkowska

 

10:15–10.30
Dominika Rogalińska (GUS), Metody i zakres badań zróżnicowań przestrzennych w badaniach GUS
 

10:30–12.15
Sesja I. Demograficzne zróżnicowanie przestrzenne Polski a rozwój lokalny i regionalny
(moderator dr hab. P. Szukalski, prof. UŁ, WES UŁ, RRL)

 • Dr Piotr Łysoń (GUS), Historyczne i współczesne przesłanki terytorialnego zróżnicowania ludnościowego Polski
 • Dr hab. Monika Stanny (IRWiR PAN), Związek zróżnicowanych przestrzennie przemian demograficznych z lokalnymi modelami rozwoju gospodarczego
 • Dr Wiesława Gierańczyk (US w Bydgoszczy), Przestrzenne zróżnicowanie aktywności zawodowej, struktury wieku pracujących i wynagrodzeń
 • Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński (IGIPZ PAN), Monitoring zmian w przestrzeni jako podstawa rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Pytania i dyskusja

12.05-12.15
Przerwa kawowa

 

12.15-14.00
Sesja II. Społeczne aspekty zróżnicowania przestrzennego
(moderator dr hab. Mariola Racław, WSNSiR UW, RRL)

 • Prof. dr  hab. Józefina Hrynkiewicz (RRL, UW) Strategia polityki społecznej wobec wyzwań demograficznego zróżnicowania przestrzennego kraju
 • Dr hab. Marek Rymsza, (WSNSiR UW), Usługi społeczne - zróżnicowane potrzeby, powszechny dostęp
 • Dr hab. Ewa Giermanowska (WSNSiR UW), dr Albert Izdebski (WS UW), Polityki wspierania młodych ludzi na rynku pracy w  kontekście regionalnych uwarunkowań demograficzno-społecznych
 • Dr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ, (WES UŁ, IPiSS), Nowi Biedni Emeryci - przyczyny i skala zjawiska w ujęciu przestrzennym
 • Dr hab. Sławomir Kalinowski (IRWiR PAN), Wymiary ubóstwa na Mazowszu. Zarys badań
 • Pytania i dyskusja

14.00-14.10
Przerwa kawowa


14.10-15.45
Sesja III. Ekonomiczne aspekty zróżnicowania przestrzennego
(moderator dr hab. Andrzej Gałązka, prof. SGH, SGH, RRL)

 • Dr hab. Monika Wesołowska (UMCS), Wymiar regionalny i lokalny ekonomicznych zróżnicowań i przekształceń strukturalnych małych miast oraz wsi i rolnictwa w Polsce
 • Dr Magdalena Miszczuk (Akademia Zamojska), Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk (UMCS), Uwarunkowania demograficzne a zróżnicowanie wielkości oraz struktury potencjału finansowego gmin i powiatów
 • Prof. dr hab. Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN), Prof. dr hab. Piotr Rosik (IGiPZ PAN), Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na sytuację społeczno-gospodarczą obszarów peryferyjnych
 • Dr Paweł Janukowicz, Wpływ europejskiej polityki spójności na konkurencyjność województwa warmińsko-mazurskiego – studium przypadku skuteczności polityk publicznych
 • Pytania i dyskusja

15.45–16.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prezes GUS – dr Dominik Rozkrut
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina HrynkiewiczBloki tematyczne

Demograficzne zróżnicowanie przestrzenne Polski a rozwój lokalny i regionalny:

 1. historycznie utrwalone przestrzenne różnice w zakresie zachowań demograficznych i struktur ludnościowych w Polsce,
 2. związki między rozwojem demograficznym, a rozwojem gospodarczym,
 3. monitorowanie przemian demograficznych w układzie regionalnym  umożliwiające pozyskiwanie danych dotyczących m.in. popytu na usługi publiczne,
 4. zróżnicowane przestrzennie przemiany demograficzne  a lokalny rozwój gospodarczy.

Społeczne aspekty zróżnicowania przestrzennego kraju

 1. współczesne wyzwania demograficzne Polski, jako wskazanie dla strategii i rozwiązań w polityce społecznej,
 2. uwarunkowania lokalnej i centralnej polityki społecznej, niwelowanie nierówności,
 3. wyzwania społeczno-kulturowe rozwoju poszczególnych regionów,
 4. uwarunkowania demograficzne realizacji programów polityki społecznej, adresowanych do określonych grup.

Ekonomiczne aspekty zróżnicowania przestrzennego kraju:

 1. regionalne i lokalne aspekty ekonomicznych przekształceń strukturalnych wsi i rolnictwa w Polsce,
 2. przekształcenia ekonomiczne miast średnich i małych,
 3. skutki zróżnicowań przestrzennych gmin i powiatów, potencjał finansowy samorządów lokalnych oraz implikacje ich rozwoju,
 4. wpływ infrastruktury transportowej na sytuację społeczno-gospodarczą obszarów peryferyjnych,
 5. wpływ europejskiej polityki spójności na konkurencyjność województwa warmińsko-mazurskiego – studium przypadku skuteczności polityk publicznych.
Do góry

Newsletter