Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rok 2017

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
02.03.2018

W 2017 roku Główny Urząd Statystyczny zrealizował dwa projekty współpracy rozwojowej z Mołdawią i Ukrainą.


1. „Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa” – wsparcie dla Krajowego Biura Statystyki Mołdawii.

Projekt został zrealizowany przez Departament Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego przy wsparciu Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Celem projektu było przekazanie statystykom mołdawskim wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących badań statystycznych z zakresu rolnictwa i leśnictwa. W trakcie zorganizowanych w ramach projektu szkoleń strona mołdawska uzyskała nie tylko wsparcie merytoryczne, ale także zdobyła praktyczne informacje dotyczące m.in. organizacji badań statystycznych, procesu zbierania i przetwarzania danych, sporządzania szacunków z zakresu leśnictwa na potrzeby rachunków narodowych i środowiskowych oraz możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych w badaniu struktury gospodarstw rolnych. Posiadanie usystematyzowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej wzmocniło potencjał statystyki publicznej w Mołdawii warunkujący jednocześnie odpowiednie wsparcie dla innych jednostek administracji publicznej we właściwym zarządzaniu w obszarze rolnictwa i leśnictwa.

Wymiernym efektem współpracy było przygotowanie publikacji na potrzeby Krajowego Biura Statystycznego Mołdawii, zawierającej rekomendacje i propozycje praktycznych rozwiązań w wymienionych obszarach, z uwzględnieniem specyfiki mołdawskiej statystyki publicznej.


Badania statystyczne z zakresu rolnictwa i leśnictwa w Mołdawii – rekomendacje (wersja polska, plik pdf)

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa i leśnictwa w Mołdawii – rekomendacje (wersja rosyjska, plik pdf)


2. „Wykorzystanie wielu metod badawczych na przykładzie zintegrowanych badań podróży” - wsparcie dla Państwowej Służby Statystyki Ukrainy.

Projekt został zrealizowany przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był on skierowany do przedstawicieli statystyki publicznej Ukrainy zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym oraz uczelni wyższych o profilu statystycznym. Celem projektu było wzmocnienie rozwoju potencjału państwowej statystyki Ukrainy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń polskiej statystyki publicznej. Stosowane obecnie w ukraińskim systemie statystycznym rozwiązania dotyczące badań obszarów przygranicznych, statystyki turystyki, a w szczególności podróży, są niewystarczające w kontekście potrzeb informacyjnych polityki rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym. Występuje również deficyt informacji dotyczących m.in. wielkości i asortymentu oraz struktury wydatków ponoszonych przez Ukraińców za granicą i cudzoziemców na Ukrainie, celu wizyty, zasięgu oddziaływania zjawisk związanych z ruchem granicznym.

W ramach projektu polscy statystycy stosownie do potrzeb strony ukraińskiej poprzez działania doradczo-szkoleniowe podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami w wyżej wymienionym zakresie. Zaprezentowany został spójny system badań podróży, dostarczający danych na poziomie makro- (na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego), mezo- (regionów oraz obszarów transgranicznych) i mikro- (na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz innych instytucji) oraz pozwalający na prowadzenie monitoringu zjawisk społeczno-ekonomicznych na obszarach przygranicznych.

Rezultatem projektu jest wydane na rzecz Państwowej Służby Statystyki Ukrainy opracowanie pt. „Badania podróży – wykorzystanie wielu metod badawczych. Koncepcja badań obszarów przygranicznych Ukrainy”. Będzie ono mogło posłużyć zaimplementowaniu zintegrowanych badań podróży do statystyki ukraińskiej a także posłuży wzbogaceniu systemu informacyjno-statystycznego Ukrainy w zakresie monitorowania zjawisk zachodzących na obszarach przygranicznych. W opracowaniu przedstawione zostały m.in. rekomendacje dotyczące przeprowadzenia analogicznych badań, jakie realizowane są przez statystykę polską, na granicach, w otoczeniu granic, w portach morskich, na lotniskach i w gospodarstwach domowych. Uniwersalny system łączący dane z badań reprezentacyjnych z danymi z rejestrów administracyjnych i pozastatystycznych źródeł informacji (w tym Big Data), oferujący procedurę przetwarzania danych wyposażoną w innowacyjne algorytmy uogólniania danych, może być wykorzystywany w warunkach kontrolowanego i swobodnego przepływu towarów i usług, w tym na „obszarach konfliktowych”.

Wzmocnienie potencjału statystyki publicznej Ukrainy, powinno przełożyć się na wsparcie informacyjne w zakresie dostarczania odpowiednich informacji i analiz oraz rozwoju systemów monitorujących zjawiska zachodzące na obszarach transgranicznych umożliwiając właściwą ocenę wpływu tych obszarów na gospodarkę Ukrainy. Planowanym długofalowym efektem będzie także wsparcie reformy samorządowej i reform prowadzanych na Ukrainie, wynikających z umowy stowarzyszeniowej.


„Badania podróży – wykorzystanie wielu metod badawczych. Koncepcja badań obszarów przygranicznych Ukrainy” (link do publikacji)

 

Do góry

Newsletter