Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2009 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.10.2009

Opublikowano w:
M.P. z 2009 r. Nr 78 poz. 982

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 27 listopada 2009 r.

 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w województwach w trzecim kwartale 2009 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm1) ) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna w trzecim kwartale 2009 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

 


Lp.


Województwo

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
(w zł)

1

2

3

1

 dolnośląskie

3304,15

2

 kujawsko-pomorskie

2879,47

3

 lubelskie

2914,84

4

 lubuskie

2856,28

5

 łódzkie

2933,79

6

 małopolskie

3108,13

7

 mazowieckie

4242,92

8

 opolskie

3079,83

9

 podkarpackie

2804,64

10

 podlaskie

2962,87

11

 pomorskie

3345,85

12

 śląskie

3384,15

13

 świętokrzyskie

2930,57

14

 warmińsko-mazurskie

2786,23

15

 wielkopolskie

3060,55

16

 zachodniopomorskie

3089,07

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844,z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545.

Do góry

Newsletter