Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2009 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.06.2011

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

 

w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2009 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2009 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

 

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2009 r.

Wydatki na ochronę zdrowia

W milionach złotych

Wydatki ogółem1)

98 975

          z tego:


     bieżące

92 387

     inwestycyjne

6 588

Wydatki publiczne razem

71 415

      Wydatki publiczne bieżące

66 764

             z tego:


         budżetu państwa

5 935

         jednostek samorządu  terytorialnego

1 088

         funduszy ubezpieczeń społecznych

59 741

  z wydatków publicznych razem


        wydatki inwestycyjne

4 651

Wydatki prywatne razem

27 328

      Wydatki prywatne bieżące

25 623

             z tego:


         bezpośrednie gospodarstw domowych

22 018

         inne wydatki prywatne

3 605

  z wydatków prywatnych razem


        wydatki inwestycyjne

1 705

1) Łącznie z wydatkami sektora zagranica


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,  poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z  2003 r.  Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 , z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 Nr 131, poz. 764.

Do góry

Newsletter