Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2008 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.06.2010

Opublikowano w:
M.P. z 2010, Nr 46, poz. 644

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 25 czerwca 2010 r.

 

w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2008 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2008 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

 

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż Narodowy Rachunek Zdrowia za 2008 r. kształtował się następująco:

Wydatki na ochronę zdrowia

W milionach złotych

Wydatki ogółem1)

89 270

          z tego:  
     bieżące

83 393

     inwestycyjne

5 877

Wydatki publiczne razem

64 475

      Wydatki publiczne bieżące

60 170

             z tego:  
         budżetu państwa

5 347

         jednostek samorządu  terytorialnego

1 014

         funduszy ubezpieczeń społecznych

53 809

  z wydatków publicznych razem  
        wydatki inwestycyjne

4 305

Wydatki prywatne razem

24 733

      Wydatki prywatne bieżące

23 224

             z tego:  

         bezpośrednie gospodarstw domowych

20 025

         inne wydatki prywatne

3 199

  z wydatków prywatnych razem  
        wydatki inwestycyjne

1 509

                                                                       1) Łącznie z wydatkami sektora zagranica

 

Podane wielkości służą celom określonym w ustawie z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Obwieszczenie w tej sprawie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,  poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z  2003 r.  Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 , z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

Do góry

Newsletter