Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2007 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.06.2009

Opublikowano w:
M.P. z 2009 r. Nr 39, poz. 621

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 czerwca 2009 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2007 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

 

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż Narodowy Rachunek Zdrowia za 2007 r.
kształtował się następująco:

Wydatki na ochronę zdrowia

W milionach złotych

Wydatki ogółem1)

75 609

z tego:
bieżące

70 832

inwestycyjne

4 777

Wydatki publiczne razem

53 544

Wydatki publiczne bieżące

49 960

z tego:
budżetu państwa

4 722

jednostek samorządu  terytorialnego

970

funduszy ubezpieczeń społecznych

44 268

z wydatków publicznych razem
wydatki inwestycyjne

3 585

Wydatki prywatne razem

22 027

Wydatki prywatne bieżące

20 872

z tego:
bezpośrednie gospodarstw domowych

18 337

inne wydatki prywatne

2 535

z wydatków prywatnych razem
wydatki inwestycyjne

1 155

1) Łącznie z wydatkami sektora zagranica

 Podane wielkości służą celom określonym w ustawie z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Obwieszczenie w tej sprawie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,  poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z  2003 r.  Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 , z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 Nr 18, poz. 97.

Do góry

Newsletter