Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.03.2008

Opublikowano w:
M.P. Nr 26, poz. 259

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 25 marca 2008 r.

 

w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.353, z późn. zm.1) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.

 

Załącznik do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Tablica ta stanowi podstawę przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego oraz obliczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokości hipotetycznej emerytury.
Komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445.

Do góry

Newsletter