Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.01.2011

Opublikowano w:
M.P. Nr 6, poz. 71

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 13 stycznia 2011 r.

 

w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r.

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r. w stosunku do 2009 r. wyniósł 102,8 (wzrost cen o 2,8%).


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Do góry

Newsletter