Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2007 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.02.2008

Opublikowano w:
M.P. Nr 13 z 2008 r., poz. 140

 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 11 lutego 2008 r.

 

w sprawie kwoty bazowej w 2007 r.

 

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2007 r. wyniosła 2275,37 zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1145.

Do góry

Newsletter