22 lutego 2018 r. Zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołano Komitet Naukowy II Kongresu Statystyki Polskiej