Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dzień Statystyki Polskiej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
06.03.2015

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Kolejny raz obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej  ustanowiony w 2008 roku dla upamiętnienia uchwalonego 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni pierwszego na ziemiach polskich Spisu Powszechnego. Dzień ten skłania do refleksji nad rolą i zadaniami statystyki w życiu publicznym naszego kraju i także stanowi okazję do popularyzacji wiedzy statystycznej wśród społeczeństwa.

Żyjemy w społeczeństwie, w którym informacja odgrywa coraz większą rolę. Pracownicy polskiej statystyki od lat dokładają starań, by informacja statystyczna była wiarygodna, obiektywna,  zrozumiała, przejrzysta, by pojawiała się w możliwie krótkim czasie po okresach sprawozdawczych i w rzetelny sposób oddawała polską rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Dążymy do utrwalania wysokiego prestiżu społecznego zawodu statystyka.

Praca statystyków jest wypełnianiem misji polegającej na dostarczaniu informacji wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom. Grono wykorzystujących dane statystyczne systematycznie zwiększa się. Do danych statystycznych w codziennej pracy obok organów władzy centralnej i samorządowej, mediów, pracowników nauki i edukacji sięgają uczniowie, studenci, przedsiębiorcy, społeczność międzynarodowa oraz zwykli ludzie.

W swojej pracy stosujemy sprawdzone profesjonalne metody i narzędzia spełniające wysokie standardy europejskie i światowe. Bierzemy aktywny udział w pracach międzynarodowych gremiów pracujących nad rozwojem i ulepszaniem metod badań statystycznych.

Na naszych oczach dokonuje się nieustanna i przyspieszająca rewolucja w technologiach informatycznych. Zastosowania zdobyczy tych technologii stały się codziennością w pracy statystyków, dzięki czemu statystyka wnosi pozytywny wkład w rozwój cyfrowej administracji. Polska statystyka poszczycić się może szerokim wprowadzaniem narzędzi informatycznych ułatwiających życie respondentom, jak również podnoszeniem na wyższy poziom narzędzi badawczych
i analitycznych stosowanych w pracy przez statystyków.

Dokładamy starań, by publikowane informacje statystyczne były dostosowane do wymagań zmieniającego się współczesnego świata. Podejmujemy badania nowych, nieznanych wcześniej zjawisk oraz procesów społecznych i gospodarczych. Prowadzimy dialog z użytkownikami statystyki, którego celem jest lepsze zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań.

Naszą troską jest dbałość o powszechną dostępność do danych statystycznych. Informacje statystyczne publikujemy w formie tradycyjnych roczników, opracowań analitycznych, komunikatów, notatek, a także w coraz szerszym zakresie - baz danych. Wszyscy zainteresowani danymi statystycznymi mogą je pobrać bezpłatnie w wersji cyfrowej ze stron internetowych Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych w szesnastu województwach.

Z satysfakcją stwierdzamy, że polska statystyka publiczna wykazuje pełną neutralność i profesjonalną niezależność. Poświęcamy czas i wysiłek na wyjaśnianie zawiłości metodologicznych oraz wskazywanie właściwych interpretacji danych statystycznych. Wprowadzanie standardów europejskich, które nie zawsze znane są odbiorcom statystyki, wymaga równoległego prowadzenia akcji edukacyjnych i opatrywania danych przystępnymi wyjaśnieniami, zrozumiałymi dla wszystkich odbiorców statystyki.

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Statystyki Polskiej przekazujemy słowa podziękowania wszystkim Pracownikom statystyki publicznej za ich codzienny trud i zaangażowanie w realizację badań statystycznych oraz innych prac niezbędnych do niezawodnego funkcjonowania statystyki publicznej. Dziękujemy wszystkim respondentom statystyki publicznej za owocną współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu. Jesteśmy wdzięczni za współpracę instytucjom administracji centralnej i lokalnej, samorządom, przedsiębiorcom i izbom gospodarczym, środowiskom naukowym i członkom ciał doradczych wspierającym działania statystyki publicznej. Dziękujemy za twórczy wkład w poprawę jakości polskiej statystyki.

Wszystkim osobom związanym ze statystyką oraz zaangażowanym w jej funkcjonowanie i rozwój składamy najlepsze życzenia powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.


Prezes GUS Janusz Witkowski
Wiceprezes GUS Halina Dmochowska
Wiceprezes GUS Grażyna Marciniak
Wiceprezes GUS Konrad Cuch
Dyrektor Generalny GUS Anna Borowska

Do góry

Newsletter