Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

29 listopada 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące zmiany podziału statystycznego NUTS (od 1 stycznia 2018 r.)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.11.2016

 

W dniu 29 listopada 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2066 z dn. 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016).  Rozporządzenie to jest rezultatem rundy rewizji wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), obowiązującej na podstawie Rozporządzenia (WE) 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r., ustanowionej w celu zbierania, opracowywania i rozpowszechniania porównywalnych statystyk regionalnych na obszarze Unii Europejskiej (tzw. rewizja NUTS 2016).

W odniesieniu do podziału statystycznego Polski na jednostki NUTS wprowadzone zostały zmiany w podziałach statystycznych wszystkich poziomów.

Na poziomie NUTS 2 województwo mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę statystyczną tego poziomu, zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne:

  • region Warszawski stołeczny – obejmuje Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami: legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim;
  • region Mazowiecki regionalny – obejmuje pozostałą część województwa mazowieckiego.

Liczba jednostek tego poziomu wzrasta z 16 do 17. Jednocześnie zmianie uległa nazwa poziomu na „regiony” (dotychczasowa nazwa to „województwa”).

Konsekwencją zmiany podziału Polski na jednostki NUTS 2 jest modyfikacja podziałów na pozostałych poziomach. Na poziomie NUTS 1 zmiana polega na:

  • utworzeniu nowej jednostki obejmującej samo województwo mazowieckie: makroregionu województwo mazowieckie;
  • zmianie granic dotychczasowych regionów centralnego i wschodniego – makroregion centralny w nowych granicach obejmuje województwo łódzkie i świętokrzyskie, a makroregion wschodni – województwo podlaskie, lubelskie i podkarpackie;
  • wprowadzeniu nowej nazwy tego poziomu – „makroregiony” (dotychczasowa nazwa to „regiony”).

Liczba jednostek poziomu NUTS 1 w Polsce wzrasta z 6 do 7.

Zmiany dostosowawcze na poziomie NUTS 3 polegają na:

  • przyłączeniu powiatu garwolińskiego  do podregionu siedleckiego (dotychczas w podregionie warszawskim wschodnim);
  • przyłączeniu powiatu nowodworskiego do podregionu warszawskiego zachodniego (dotychczas w podregionie warszawskim wschodnim);
  • utworzeniu nowego podregionu żyrardowskiego obejmującego powiaty grójecki, sochaczewski i żyrardowski (dotychczas wszystkie w podregionie warszawskim zachodnim).

Liczba jednostek poziomu NUTS 3 w Polsce wzrasta z dotychczasowych 72 do 73.

 

Zmiany w podziale NUTS wprowadzone niniejszym rozporządzeniem Komisji Europejskiej zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Podział Polski na jednostki NUTS 1 obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

 

 

Podział Polski na jednostki NUTS 2 obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

Do góry

Newsletter