12 września br., z okazji XXV-lecia Urzędu Zamówień Publicznych, w Filharmonii Narodowej została zorganizowana uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: Zamawiający, Wykonawca oraz Osoby zasłużone dla systemu zamówień publicznych. Wyboru laureatów dokonała kapituła, w skład której weszli wybitni znawcy tematyki zamówień publicznych.

Główny Urząd Statystyczny otrzymał nagrodę w kategorii  Zamawiający upowszechniający zrównoważone zamówienia publiczne. W imieniu Prezesa GUS, nagrodę odebrała p. Małgorzata Sołtyszewska, dyrektor Departamentu Administracyjno-Budżetowego GUS.

Całość wydarzenia honorowym patronatem objął Prezydent RP, a list do uczestników wystosował również Prezes Rady Ministrów.


https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/gala-xxv-lecia-urzedu-zamowien-publicznych/gala-xxv-lecia-urzedu-zamowien-publicznych

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/41687/Lista-uhonorowanych-nagrodami-LUX-CLARA-IN-CONTRACTIS-PUBLICIS.pdf