Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Drogi wodne śródlądowe

Nazwa angielska: Inland waterways

Definicja:

Śródlądowe wody powierzchniowe, na których, z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia wodne, możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej. Śródlądowe drogi wodne tworzą: rzeki żeglowne, jeziora żeglowne, sztuczne drogi wodne (kanały, zbiorniki, skanalizowane odcinki rzek).


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:
 • Rzeka żeglowna - naturalna droga wodna uznana za żeglowną.
 • Jezioro żeglowne - naturalny zbiornik wodny nie mający bezpośredniego połączenia wód z morzem, uznany za żeglowny.
 • Kanał żeglowny - droga wodna zbudowana w pierwszym rzędzie dla żeglugi. Jest to budowla hydrotechniczna powstała poza korytem rzeki. Do kanału wprowadza się wodę z okolicznego naturalnego cieku, dlatego zawsze jest on połączony przynajmniej z jednej strony z rzeką.
 • Rzeka skanalizowana - ma stałą albo prawie stałą głębokość uzyskaną przez zbudowanie stopni spiętrzających wodę (zapory, jazy), wyrównanie profilu dna, zlikwidowanie zakoli, ograniczenie koryta podłużnymi tamami. Zaporom lub jazom towarzyszą urządzenia (śluzy, pochylnie) umożliwiające kontynuowanie żeglugi i migrację ryb. Śródlądowe drogi wodne dzielą się na klasy.
 • Klasę drogi wodnej określa się:
 1. maksymalnymi parametrami statków, jakie mogą być dopuszczone do żeglugi,
 2. wielkością minimalnego prześwitu pod mostami, rurociągami i innymi urządzeniami krzyżującymi się z drogą wodną.
 • Głębokość tranzytowa - najmniejsza głębokość szlaku żeglownego określonego odcinka drogi wodnej.

Źródło definicji:
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
  Miejsce publikacji: (Dz.U. 2020 poz. 1863, z późn. zm.)
 • Gospodarka Wodna
  Autor: Zdzisław
  Miejsce publikacji: PWN S.A. Warszawa
 • Żegluga śródlądowa
  Autor: Główczyński Stefan, Gronowski Franciszek
  Miejsce publikacji: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa

Dziedzina:
Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Monika Żabowska
e-mail:
Do góry

Newsletter