Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pielęgniarka

Nazwa angielska: Nurse

Definicja:

Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega w szczególności na udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również: nauczanie zawodu pielęgniarki, prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa, kierowanie pracą zawodową pielęgniarek, zatrudnienie w domach pomocy społecznej oraz żłobkach i klubie dziecięcym.


Źródło definicji:
  • dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)
    Miejsce publikacji: Dz. Urz. UE L 255 z 30.9.2005, str. 22—142
  • ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
    Miejsce publikacji: (Dz.U. 2022 poz. 551, z późn. zm.)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Zdrowie i ochrona zdrowia

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Badań Społecznych i Rynku Pracy
e-mail:
Do góry

Newsletter