Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wskaźniki cen usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji

Nazwa angielska: Price indices of transport, storage and telecommunications

Definicja:

Opracowywane są na podstawie kwartalnego badania cen reprezentantów usług ;świadczonych przez dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze ;o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące przeważającą lub drugorzędną działalność w zakresie transportu lądowego oraz transportu rurociągowego, transportu wodnego, transportu lotniczego, magazynowania i działalności usługowej wspomagającej transport, działalności pocztowej i kurierskiej oraz telekomunikacji. Obserwacją objęto ceny producentów wybranych usług świadczonych na terenie kraju oraz poza granicami kraju przedsiębiorstwom lub osobom reprezentującym przedsiębiorstwo, instytucjom publicznym a także konsumentom indywidualnym. Wskaźniki cen na szczeblu podmiotu gospodarczego obliczane są jako średnie geometryczne wskaźników cen reprezentantów. Wskaźniki cen dla wyższych szczebli agregacji obliczane są przy wykorzystaniu formuły Laspeyresa tj. jako średnie ważone wskaźników cen agregatów niższego szczebla. System wag do obliczeń agregatowych wskaźników cen opracowywany jest na podstawie danych dotyczących obrotów zrealizowanych w roku bazowym i zmieniany jest raz na pięć lat.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Począwszy od danych za 1 kwartał 2021 r., wskaźniki cen usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji są obliczane przy wykorzystaniu systemu wagowego przygotowanego w oparciu o obroty w roku 2021.


Źródło definicji:
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej
  Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 327 z 17.12.2019, str. 1, z późn. zm.)
 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk
  Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1-15)
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
  Autor: Główny Urząd Statystyczny
  Miejsce publikacji: GUS, Warszawa 2014 r.

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Ceny

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Handlu i Usług
e-mail:
Do góry

Newsletter