Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Drogi publiczne

Nazwa angielska: Public roads

Definicja:

Drogi zaliczone na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z których może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na następujące kategorie:

1) drogi krajowe,

2) drogi wojewódzkie,

3) drogi powiatowe,

4) drogi gminne.

Do dróg krajowych zalicza się:

- autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych,

- drogi międzynarodowe,

- drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych,

- drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch międzynarodowy osobowy i ciężarowy,

- drogi alternatywne dla autostrad płatnych,

- drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich,

- drogi o znaczeniu obronnym.

Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż podano wyżej stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych.

Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż podano wcześniej stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Drogi publiczne ze względu na rodzaj nawierzchni dzielą się na drogi o nawierzchni twardej oraz drogi o nawierzchni gruntowej.

Do dróg o nawierzchni twardej zalicza się drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu) oraz drogi o nawierzchni nieulepszonej (o nawierzchni tłuczniowej i brukowej).

Do dróg o nawierzchni gruntowej zalicza się drogi o nawierzchni z gruntu rodzimego oraz utrwalone w wyniku specjalnych zabiegów i preparacji gruntu rodzimego przy pomocy mieszanin wykonanych z gliny, żwiru, żużla, itp.

Drogi ze względu na ich przebieg dzieli się na drogi w granicach administracyjnych miast oraz drogi zamiejskie.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Zaliczenie do odpowiedniej kategorii dróg następuje w drodze:

- rozporządzenia Rady Ministrów (drogi krajowe)

- uchwały sejmiku województwa (drogi wojewódzkie)

- uchwały rady powiatu (drogi powiatowe)

- uchwały rady gminy (drogi gminne).

Drogi publiczne, ze względu na stopień dostępności i obsługi przyległego terenu, dzielą się na:

1) drogi ogólnodostępne,

2) drogi ekspresowe,

3) autostrady.

Przez drogi w granicach administracyjnych miast należy rozumieć odcinki dróg przebiegające przez gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie dla dróg położonych w granicach miast.

Przez drogi zamiejskie należy rozumieć odcinki dróg przebiegające przez gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie dla dróg położonych na terenie wsi.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach
    Miejsce publikacji: Dz. U. z 2005 r. poz. 583
  • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)

Dziedzina:
Działalność transportowa, poczta

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Szczecinie
e-mail:
Do góry

Newsletter