Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wartość wytworzonych produktów przeznaczonych do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa

Nazwa angielska: Value produced products for the sale for outside of enterprise

Definicja:

Kategoria ta obejmuje: - przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) wytworzonych przez jednostkę (w tym również przez jednostkę lokalną) sprzedawanych na zewnątrz przedsiębiorstwa, - koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne przedsiębiorstwa (tj. koszt wytworzenia wyrobów własnej produkcji wydanych do sieci własnych sklepów detalicznych, koszt świadczeń na rzecz własnych inwestycji i na rzecz własnego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także zakończonych wynikiem pozytywnym prac rozwojowych zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz zawinionych niedoborów, zaniechanej produkcji, nieuzasadnionych kosztów pośrednich, odpisanych rozliczeń międzyokresowych kosztów), - wartość przyrostu zapasów produktów gotowych oraz półfabrykatów i produktów w toku (stan na koniec roku pomniejszony o stan na początku roku).


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.)

Dziedzina:
Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Marzena Starzyńska
e-mail:
Do góry

Newsletter