Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Indeks (dynamika) produkcji sprzedanej przemysłu (niewyrównany sezonowo)

Nazwa angielska: Seasonally un-adjustedindex of sold production of industry

Definicja:

Miernik syntetycznie określający efekty produkcyjne przedsiębiorstw przemysłowych w porównywanych okresach (w ujęciu procentowym) na określonym szczeblu agregacji zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją rodzajów działalności (np. przemysł ogółem, sekcje, działy, grupy) oraz według województw. Indeks produkcji przemysłu uzyskuje się przez porównanie wartości produkcji sprzedanej w różnych okresach wyrażonej w tych samych cenach (cenach stałych).


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Przeliczenia wartości produkcji sprzedanej na ceny stałe dokonuje się poprzez deflowanie wartości produkcji indeksem zmian cen ustalanym na podstawie badania cen wyrobów reprezentantów.

Jako okres podstawowy przyjmuje się zgodnie z zaleceniami Eurostatu rok kończący się na 5 lub 0.

Obliczenie produkcji w cenach stałych może odbywać się dla różnych kategorii cen. Obecnie są to tzw. ceny bazowe tj. niezawierające podatku akcyzowego przy uwzględnieniu dotacji przedmiotowych tj. dotacji do produktów (wyrobów i usług).


Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Działalność przemysłowa

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Beata Kaczorowska
e-mail:
Do góry

Newsletter