Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych

Nazwa angielska: Short-term liabilities from taxes, customs duties, social and health insurances and other public-legal titles.

Definicja:
Zobowiązania z tytułu podatków (w tym VAT i akcyzowego), opłat oraz innych rozrachunków o charakterze publicznoprawnym - wobec budżetów (centralnego i samorządowych) w kwocie wymagającej zapłaty, ceł oraz zobowiązania wobec ubezpieczeń społecznych, w tym także funduszu pracy oraz funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Lucyna Słomska
e-mail:
Do góry

Newsletter