Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zalesienia gruntów nieleśnych

Synonimy: Zalesienia
Nazwa angielska: Afforestation of non-forest land

Definicja:

Zakładanie upraw leśnych na gruntach pozostających dotychczas poza uprawą leśną, tj. na gruntach nieleśnych.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej i grunty rolne nieużytkowane rolniczo oraz inne grunty nadające się do zalesienia, a w szczególności:

- grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż brzegów rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych;

- lotne piaski i wydmy piaszczyste;

- strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska;

- hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie.

Wielkość zalesień, ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji określa Krajowy Program Zwiększania Lesistości opracowany przez ministra właściwego do spraw środowiska, zatwierdzony przez Radę Ministrów.

Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Leśnictwo i łowiectwo

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Białymstoku
e-mail:
Do góry

Newsletter