Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wyroby gotowe

Nazwa angielska: Finished products

Definicja:

Produkty niepodlegające dalszej obróbce w obrębie tego samego przedsiębiorstwa, w którym zostały wyprodukowane, a więc produkty całkowicie wykończone i skompletowane, po przejściu wszystkich faz produkcji (łącznie z okresem dojrzewania, suszenia itp. procesami technologicznymi). Wyroby gotowe powinny odpowiadać określonym normom, a przy braku norm - warunkom technicznym lub warunkom umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a odbiorcą.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wyroby gotowe mogą być przeznaczone:
a) do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa,
b) do rozchodowania wewnątrz przedsiębiorstwa (na cele produkcyjne i nieprodukcyjne) na rzecz:
- działalności produkcyjnej (przeznaczone do produkcji innych wyrobów w przedsiębiorstwie, w innym cyklu produkcyjnym),
- działalności inwestycyjnej,
- działalności finansowo wyodrębnionej,
- sklepów fabrycznych, własnych zakładów gastronomicznych lub innych punktów sprzedaży detalicznej prowadzonych przez przedsiębiorstwo,
- innych celów nieprodukcyjnych przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z procesem technologicznym.
Wyrobami gotowymi mogą być zarówno produkty finalne (rynkowe), jak i wyroby podlegające dalszemu procesowi przetwórczemu w innych przedsiębiorstwach. Do wyrobów gotowych zaliczane są również zespoły, elementy, części i półfabrykaty niepodlegające dalszej obróbce w przedsiębiorstwie, w którym zostały wytworzone, przeznaczone do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa (zalicza się je do produkcji w momencie sprzedaży a nie przekazania do magazynu wyrobów) lub rozchodowane na inne cele przedsiębiorstwa.


Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Dziedzina:
Działalność przemysłowa

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Adam Górecki
e-mail:
Do góry

Newsletter