Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sektor przedsiębiorstw w statystyce rynku pracy i wynagrodzeń

Nazwa angielska: Enterprise sector in the labour market and wages and salaries statistics

Definicja:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD 2007 do następujących działalności:

- Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A) – tylko Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (dział 02)
oraz Rybołówstwo w wodach morskich (klasa 03.11),

- Górnictwo i wydobywanie (sekcja B),

- Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C),

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych (sekcja D),

- Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
(sekcja E),

- Budownictwo (sekcja F),

- Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sekcja G),

- Transport i gospodarka magazynowa (sekcja H),

- Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym (sekcja I),

- Informacja i komunikacja (sekcja J),

- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L),

- Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M) – z wyłączeniem Badań naukowych i prac
rozwojowych (dział 72) i Działalności weterynaryjnej (dział 75),

- Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (sekcja N),

- Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R),

- Pozostała działalność usługowa (sekcja S) – z wyłączeniem Działalności organizacji członkowskich
(dział 94).


Źródło definicji:
  • Zeszyt metodologiczny. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
    Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Rynku Pracy
    Miejsce publikacji: GUS, Warszawa 2020 r.

Dziedzina:
Rynek pracy

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
e-mail:
Do góry

Newsletter