Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Inwestycje nowo rozpoczęte – wartość kosztorysowa

Nazwa angielska: Newly started investments - estimated value

Definicja:
  1. Nakłady na budowę nowych, ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację) istniejących budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, łącznie z pierwszym wyposażeniem w maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości, inwentarz – spełniające kryteria środków trwałych oraz pozostałe nakłady związane z budową, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego;
  2. Wartość zakupów oraz montażu kompletnych linii technologicznych lub niepodzielonego wyposażenia produkcyjnego, którego pełne zrealizowanie warunkuje uzyskanie złożonego efektu gospodarczego (np. przy modernizacji określonych wydziałów, linii technologicznych, wymagających kompleksowej wymiany maszyn i urządzeń).

Przez nowo rozpoczęte rozumie się te budowy środków trwałych, których realizację faktycznie rozpoczęto w okresie sprawozdawczym (od stycznia do końca badanego okresu). Jako wartość kosztorysową inwestycji nowo rozpoczętych, przyjmuje się wartość w cenach bieżących wynikającą z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wartości kosztorysowej dokonanych do końca okresu sprawozdawczego.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/459 z dnia 19 marca 2015 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2016 r. dotyczącego osób młodych na rynku pracy przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 76 z 20.03.2015, str. 6)

Dziedzina:
Rzeczowy majątek trwały i inwestycje

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Rachunków Narodowych
e-mail:
Do góry

Newsletter