Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Nazwa angielska: General government debt

Definicja:

Skonsolidowany dług brutto liczony według wartości nominalnej, który tworzą pasywa w kategoriach: gotówka i depozyty, dłużne papiery wartościowe oraz kredyty i pożyczki.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.)

Dziedzina:
Finanse publiczne

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Marta Kaźmierska
e-mail:
Do góry

Newsletter