Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Grunty orne dobre

Synonimy: Grunty dobre
Nazwa angielska: Fertile arable land

Definicja:

Grunty orne zaliczane do klas bonitacyjnych gleb ornych: I, II, III(a).

Klasa I - Gleby orne najlepsze – gleby, które występują zawsze w dobrych warunkach fizjograficznych. Są strukturalne, zasobne w składniki odżywcze, łatwe do uprawy, ciepłe, czynne, przepuszczalne i przewiewne, lecz dostatecznie wilgotne, nie zaskorupiające się, zawierające w dobrze wykształconym poziomie próchnicznym próchnicę słodką, jak również mają dobre stosunki wodno-powietrzne, i nie wymagają melioracji. Można na nich osiągać bez większych nakładów, nawet w średniej kulturze rolnej, wysokie plony najszlachetniejszych, głęboko korzeniących się roślin uprawnych. Gleby te nadają się pod uprawę wszystkich roślin uprawnych, w szczególności buraków cukrowych, pszenicy, lucerny, rzepaku, koniczyny czerwonej, pod uprawę warzyw i zakładanie sadów.

Klasa II. - Gleby orne bardzo dobre – gleby tej klasy są zbliżone właściwościami do gleb klasy I, ale występują w nieco gorszych, warunkach rzeźby terenu. Mają gorsze stosunki wodne, są mniej przepuszczalne, mniej przewiewne i nieraz trochę trudniejsze do uprawy, są zmeliorowane lub nie wymagają melioracji. Udają się na nich te same rośliny uprawne co na glebach klasy I, ale przy średniej kulturze rolnej plony są niższe. Gleby te nadają się bardzo dobrze pod zakładanie sadów.

Klasa III (a) - Gleby orne dobre – gleby, które cechuje mniejszy wybór roślin uprawnych z powodu ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz warunków fizjograficznych, a przede wszystkim stosunków wodnych gorszych od tych, które posiadają gleby klasy I i II. Większość gleb występujących w tej klasie wykazuje wyraźne oznaki procesu degradacji. Na lżejszych glebach tej klasy osiąga się wysokie plony żyta, jęczmienia, owsa i ziemniaków, a w warunkach wysokiej kultury rolnej uzyskuje się, podobnie jak na glebach cięższych, dobre plony buraków cukrowych, pszenicy, warzyw i koniczyny czerwonej. Gleby tej klasy nadają się również pod zakładanie sadów.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym są notowanymi cenami zakupu/sprzedaży oraz dzierżawy wybranych użytków rolnych przeznaczonymi na działalność rolniczą. Źródłem informacji jest półroczne badanie ankietowe przeprowadzane w gospodarstwie indywidualnym, które zostało wylosowane do reprezentacyjnych badań rolniczych. Ankietowany przekazuje dane o cenach w podziale na kwartały.


Źródło definicji:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność rolnicza

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Małgorzata Kaczor
e-mail:
Zmiany w opisie pojęcia:
  • Grunty dobre
    Opis pojęcia który obowiązywał do: 29.11.2012
Do góry

Newsletter