Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Grunty orne słabe

Synonimy: Grunty słabe
Nazwa angielska: Barren arable land

Definicja:

Grunty orne zaliczane do klas bonitacyjnych gleb ornych: V i VI.

Klasa V - Gleby orne słabe – gleby mało żyzne, słabo urodzajne i zawodne. Należą tu gleby zbyt lekkie, a także płytkie i kamieniste, najczęściej ubogie w substancję organiczną oraz gleby zbyt mokre, nie zmeliorowane lub nie nadające się do melioracji. Gleby lekkie i suche tej klasy należą do kompleksu gleb żytnich słabych lub bardzo słabych. Gleby ciężkie i podmokłe należą do kompleksu przydatności rolniczej zbożowo - pastewnego słabego. Gleby te w zasadzie nie nadają się pod zakładanie sadów. Na glebach lekkich i suchych tej klasy uprawia się żyto, łubin, niekiedy ziemniaki. Dobór odpowiednich roślin w głównej mierze jest uzależniony od stosunków wodnych i stopnia kultury rolnej. Gleby te nadają się pod uprawę tylko niektórych gatunków drzew owocowych. Na płytkich rędzinach kredowych tej klasy można uprawiać również pszenicę, esparcetę i koniczynę białą, ale plony tych roślin są znacznie niższe niż w klasach wyższych.

Klasa VI - Gleby orne najsłabsze – gleby te są słabe, wadliwe i zawodne, plony uprawianych na nich roślin są bardzo niskie i niepewne. Podmokłe gleby tej klasy wykazują stale za wysoki poziom wód gruntowych, często występuje storfiały lub zmurszały utwór organiczny. Przeprowadzenie melioracji na tych glebach jest bardzo utrudnione. Nie nadają się do uprawy zbóż i roślin okopowych i powinny być wykorzystywane raczej jako pastwiska. Nie nadają się również pod zakładanie sadów.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym są notowanymi cenami zakupu/sprzedaży oraz dzierżawy wybranych użytków rolnych przeznaczonymi na działalność rolniczą. Źródłem informacji jest półroczne badanie ankietowe przeprowadzane w gospodarstwie indywidualnym, które zostało wylosowane do reprezentacyjnych badań rolniczych. Ankietowany przekazuje dane o cenach w podziale na kwartały.


Źródło definicji:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność rolnicza

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Małgorzata Kaczor
e-mail:
Zmiany w opisie pojęcia:
  • Grunty słabe
    Opis pojęcia który obowiązywał do: 29.11.2012
Do góry

Newsletter