Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rezerwat przyrody

Nazwa angielska: Nature reserve

Definicja:

Obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

W zależności od przyjętego celu ochrony wyróżnia się następujące rodzaje rezerwatów:

 • leśne (pozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym, typy zbiorowisk leśnych, stanowiska drzew na granicach zasięgu);
 • wodne (wody jezior, rzek, potoków i morza wraz ze zbiorowiskami roślin i gatunkami zwierząt);
 • stepowe (murawy ciepłolubne, głównie na podłożu wapiennym i gipsowym);
 • słonoroślowe (słonorośla nadmorskie i śródlądowe);
 • faunistyczne (populacje i siedliska ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb i bezkręgowców);
 • florystyczne (populacje i siedliska gatunków lub grup gatunków roślin zarodnikowych i kwiatowych oraz grzybów kapeluszowych i porostów);
 • torfowiskowe (zbiorowiska i gatunki torfowisk niskich, przejściowych i wysokich);
 • przyrody nieożywionej (odkrywki geologiczne, zjawiska krasowe, gleby, formy skalne, jaskinie, szata naciekowa, stanowiska skamieniałości, przykłady erozji i innych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, utwory geologiczne, wydmy);
 • krajobrazowe (krajobrazy o cechach naturalnych, charakterystyczne dla poszczególnych regionów geograficznych, często z występującymi zabytkami).

Źródło definicji:
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Stan i ochrona środowiska

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Elżbieta Tomaszewska
e-mail:
Do góry

Newsletter