Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Subsydia

Nazwa angielska: Subsidies

Definicja:

Dotacje, subwencje są to wszystkie kwoty otrzymane przez pracodawcę w celu refundacji części lub całości kosztów wynagrodzenia podstawowego, ale nieprzeznaczone do pokrycia kosztów zabezpieczenia społecznego lub kształcenia zawodowego. Kwoty te nie obejmują zwrotów wypłacanych pracodawcy przez ZUS lub dodatkowe fundusze ubezpieczeniowe. Źródłem subsydiów są instytucje rządowe, samorządowe lub instytucje Unii Europejskiej.


Źródło definicji:
 • ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1080/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
  Miejsce publikacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1080&from=EN
 • ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1638/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
  Miejsce publikacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1080&from=EN
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2020 r.poz. 1057)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)

Dziedzina:
Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
e-mail:
Do góry

Newsletter