Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (bez podatku VAT)

Nazwa angielska: Sales revenues (excluding VAT)

Definicja:

Przychody związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Przychody te obejmują przychody ze sprzedaży produktów (tj. kwoty uzyskane lub należne z tytułu sprzedaży: wyrobów gotowych w podmiotach wytwarzających, robót i usług w podmiotach prowadzących działalność usługową), towarów i materiałów. Przychody ze sprzedaży wpływające na wynik finansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży - z uwzględnieniem opustów, rabatów i bonifikat - bez podatku od towarów i usług. W wersji kalkulacyjnej to suma przychodów ze sprzedaży produktów i przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. W wersji porównawczej to suma przychodów ze sprzedaży produktów, przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, zmian stanu produktów oraz kosztu wytworzenia świadczeń na własne potrzeby.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.)

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Karol Pasiak
e-mail:
Do góry

Newsletter