Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wskaźniki cen importu i eksportu

Nazwa angielska: Price indices of imports and exports

Definicja:

Wskaźniki obrazujące zmiany cen produktów przemysłowych będących przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej tj. w sekcjach wg PKWiU: "Produkty górnictwa i wydobywania", "Produkty przetwórstwa przemysłowego", "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę".


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Opracowywane są na podstawie miesięcznych badań cen reprezentantów towarów (w miesiącu ok. 10 tys. w eksporcie i ok. 12 tys. w imporcie), uzyskiwanych przez dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze (ok. 5100 przedsiębiorstw, w tym ok. 2800 importerów i ok. 2300 eksporterów), w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób.
Przedmiotem badania jest cena importu na bazie CIF / cena eksportu na bazie FOB, spełniająca następujące warunki:
- cena faktycznej transakcji, a nie cena z cennika;
- cena ustalona na podstawia faktur kupna – sprzedaży;
- cena reprezentatywnej transakcji (odnosząca się do konkretnego dnia miesiąca) lub średnia cena kilku porównywalnych transakcji zawartych w miesiącu sprawozdawczym;
- cena wyrażona w PLN.
Podstawowym wskaźnikiem cen jest miesięczny wskaźnik przy podstawie miesiąc poprzedni = 100 na poziomie konkretnego reprezentanta towaru. Następnie obliczane są wskaźniki cen na 8-cyfrowym poziomie CN w skali kraju, jako średnia geometryczna elementarnych wskaźników cen reprezentantów należących do danej 8-cyfrówki CN. W dalszej kolejności są one agregowane (wg klucza powiązań CN i PKWiU) na 4-cyfrowy poziom PKWiU. Obliczeń dokonuje się w oparciu o formułę Laspeyres'a tzn. jako średnią ważoną wskaźników cen, przy wykorzystaniu odpowiednich systemów wag. Wykorzystuje się je następnie, przy zastosowaniu systemu wag, do obliczania wskaźników wyższych szczebli agregacji PKWiU. Wskaźniki cen przy innych podstawach obliczone są jako średnie wskaźników cen agregatów niższych szczebli, ważone wartością ich importu/eksportu. System wag stworzony został w oparciu o wartość importu i eksportu z 2010 roku.


Źródło definicji:
  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: -

Dziedzina:
Ceny

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Handlu i Usług
e-mail:
Do góry

Newsletter