Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zakład zagraniczny

Nazwa angielska: Foreign establishment

Definicja:

Stała placówka, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabryka, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, a także plac budowy, budowa, montaż lub instalacja, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa, jak również osoba, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej, regulacje należy stosować zgodnie z jej uwzględnieniem.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn.zm.)

Dziedzina:
Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Sylwia Czeczko
e-mail:
Do góry

Newsletter