Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pozostałe kwoty do zapłacenia

Nazwa angielska: Other accounts payable

Definicja:

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, zaliczki otrzymane na dostawy, na wartości niematerialne i prawne, na środki trwałe w budowie.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Zobowiązania z tytułu kredytów handlowych (transakcji z odroczoną płatnością) zaciągniętych u dostawców towarów i usług, zobowiązania z tytułu zaliczek otrzymanych od odbiorców towarów i usług oraz inne zobowiązania wynikające z rozbieżności pomiędzy terminem zawarcia transakcji a terminem dokonania płatności związanej z tą transakcją.
Pozycja ta obejmuje m.in. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, zaliczki otrzymane na dostawy, na wartości niematerialne i prawne, na środki trwałe w budowie, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu wystawionych czeków, rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania związane z uczestnictwem w systemie wspólnego zarządzania płynnością finansową (cash – pooling).
W pozycji tej nie należy wykazywać kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę kredytów handlowych.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)

Dziedzina:
Rachunki narodowe

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Karol Pasiak
e-mail:
Do góry

Newsletter