Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wartość statystyczna - przywóz

Nazwa angielska: Statistical value - arrival

Definicja:

Wartość towarów w chwili i miejscu wprowadzenia ich na terytorium statystyczne Polski.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wartość towaru na bazie CIF, czyli wartość towaru w chwili i miejscu wprowadzenia go na polskie terytorium statystyczne. Oblicza się ją na bazie wartości fakturowej lub ( w przypadku innych rodzajów transakcji niż kupno/sprzedaż) na bazie wartości, która byłaby zafakturowana. Oprócz wartości samego towaru, wartość statystyczna uwzględnia wszystkie dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się poza polskim obszarem statystycznym (koszty poniesione do granicy terytorium statystycznego Polski). Należy więc doliczyć następujące koszty, które poniesiono poza polskim terytorium statystycznym: koszty opakowania, opłaty transportowe, opłaty za dokowanie, opłaty za załadunek na środki transportu i magazynowanie, wszelkie inne koszty, zyski i wydatki (również ubezpieczenia i prowizje), powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy na pokład statku lub samolotu) Jeżeli na fakturze wyodrębnione są koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione na polskim obszarze statystycznym, to kosztów tych nie ujmujemy w wartości statystycznej. Jeżeli wartość fakturową ustalono na bazie warunków dostaw CPT, CIP, DDU lub DDP a miejsce przeznaczenia towaru, o którym mowa w warunkach dostaw, zlokalizowane jest na polskim obszarze statystycznym, można przyjąć, że wartość ta ustalona jest na bazie CIF pod warunkiem, że zagraniczny kontrahent nie wyodrębnił na fakturze kosztów frachtu i ubezpieczenia ponoszonych na obszarze Polski.


Źródło definicji:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, str. 23, z późn. zm.)
  • rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91
    Miejsce publikacji: (Dz. Urz. UE L 102 z 07.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 16, s. 64)

Dziedzina:
Stosunki gospodarcze z zagranicą

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Handlu i Usług
e-mail:
Do góry

Newsletter