Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego

Nazwa angielska: Specialist therapy centre

Definicja:

Placówka sprawuje opiekę nad dzieckiem pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, o indywidualnych potrzebach, w szczególności: legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii; wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Placówka zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne. W placówce można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.)

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Rodzina

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Badań Społecznych i Rynku Pracy
e-mail:
Do góry

Newsletter