Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Papier wartościowy

Nazwa angielska: Securities

Definicja:

Zalicza się: - akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Wśród zbywalnych papierów wartościowych są inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, - inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych wyżej, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne);


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.)
  • Encyklopedia rachunkowości
    Autor: Klimas Mieczysław
    Miejsce publikacji: Poltext, Warszawa 1997 r.

Dziedzina:
Rynek finansowy

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
GUS – Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
e-mail:
Do góry

Newsletter