Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Praca w swoim gospodarstwie rolnym

Nazwa angielska: Farm work

Definicja:

Wykonywanie prac bezpośrednio związanych z produkcją rolniczą (roślinną i zwierzęcą) oraz prac ogólnych, dotyczących prowadzenia gospodarstwa oraz działalność polegającą na utrzymaniu gruntów rolnych już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych według zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Za pracę w swoim/rodzinnym gospodarstwie rolnym uznaje się wykonywanie prac bezpośrednio związanych z produkcją rolniczą (roślinną i zwierzęcą) oraz prace ogólne, związane z prowadzeniem gospodarstwa np.: zakup środków produkcji, sprzedaż produktów i przygotowanie ich do sprzedaży, prace związane z magazynowaniem, transport na potrzeby gospodarstwa rolnego, bieżące naprawy sprzętu rolniczego, prace konserwacyjne budynków, maszyn, instalacji, organizację i zarządzanie pracą w gospodarstwie rolnym, załatwianie spraw urzędowych, prowadzenie rachunków, wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne.


Jako pracy w gospodarstwie rolnym nie traktuje się takich prac jak: przyrządzanie posiłków, pranie, sprzątanie, opieka nad dziećmi oraz innych prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Wyłączone są również prace związane z leśnictwem, łowiectwem, połowem lub hodowlą ryb (bez względu na to czy prowadzone były w gospodarstwie czy poza nim), a także praca w ramach działalności gospodarczej innej niż rolnicza.


Źródło definicji:
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 Tekst mający znaczenie dla EOG
  Miejsce publikacji: Dz. Urz. UE L 321 z 1.12.2008, str. 14—34
 • Instrukcja dla ankietera do przeprowadzenia badania struktury gospodarstw rolnych w czerwcu 2007 r. (R-SGR).
  Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Rolnictwa
  Miejsce publikacji: GUS, Warszawa
 • Instrukcja do przeprowadzenia badania użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich oraz charakterystyka gospodarstwa rolnego w czerwcu 2005r. (R-CzSR)
  Autor: Główny Urząd Statystyczny - Departament Rolnictwa i Środowiska
  Miejsce publikacji: Warszawa
 • Instrukcja metodologiczna do Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r.
  Autor: Główny Urząd Statystyczny Biuro Spisów
  Miejsce publikacji: GUS, Warszawa

Pojęcie nadrzędne:

Dziedzina:
Działalność rolnicza

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Ewa Mierzejewska
e-mail:
Do góry

Newsletter