Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Fundusz rynku pieniężnego

Nazwa angielska: Money market fund

Definicja:

Fundusz inwestycyjny otwarty może być utworzony jako fundusz rynku pieniężnego pod warunkiem, że fundusz lokuje aktywa wyłącznie w: instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa


Źródło definicji:
  • ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
    Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.)

Dziedzina:
Rynek finansowy

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:
Monika Rothe
e-mail:
Do góry

Newsletter